English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > Giải pháp : Sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Công ty có thể sản xuất tất cả mọi sản phẩm từ nhỏ đến lớn

Công ty cũng có thể đáp ứng các đơn hàng số lượng nhỏ và đơn đặt hàng có thời hạn giao hàng gấp

Công ty có đầy đủ thiết bị và máy móc cho việc ép khuôn cho tất cả các sản phẩm có kích thước nhỏ đến lớn.
Công ty cũng thực hiện toàn bộ quá trình từ việc pha trộn, thiết kế, mẫu, thử, kiểm nghiệm, sản xuất đại trà, quản lý chất lượng và vận chuyển đến khách hàng.

[Ví dụ điển hình] Công ty sản xuất tấm pin mặt trời

Công ty đã được yêu cầu tư vấn cho các tấm cao su lớn sử dụng trong thiết bị sản xuất pin mặt trời.
・ Các tấm cao su lớn đang sử dụng hiện tại được sản xuất từ việc nối các tấm lại với nhau
・ Do nối các tấm với nhau nên độ kết dính ở các khu vực kết nối yếu và thường có vấn đề.

 

Liệu có thể làm các tấm cao su lớn mà không có các điểm kết nối (ít làm giảm độ bền mối nối )

Chúng tôi đề xuất sử dụng "kỹ thuật ép đùn liên tục" trong đó quá trình lưu hóa cao su được tiến hành đồng thời với quá trình ép đùn các tấm cao su lại với nhau.

Ở quá trình ép đùn lưu hóa thông thường, vật liệu đã qua ép lưu hóa sẽ không được lưu hóa lại. Tuy nhiên, việc gia công các tấm cao su kích thước lớn lại không có thiết bị đáp ứng.

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi có thể sản xuất các tấm cao su lớn không có mối nối thông qua kỹ thuật pha trộn nguyên liệu riêng và quá trình lưu hóa ở nhiệt độ, áp suất và thời gian phù hợp trên các khuôn ép thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về sản phẩm của khách hàng.
  Ngang 2,600mm X Dài 5,300mm

Ví dụ trên chỉ là một phần nhỏ trong các sản phẩm đã phát triển thành công trong quá khứ của chúng tôi
Công ty chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu rộng lớn của khách hàng bao gồm ép khuôn sản phẩm hai màu, ép khuôn rỗng ở giữa.

▲ Page Top

 

© 2023 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.