English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > Lĩnh vực kinh doanhs : Sản phẩm thực phẩm và y tế

Sản phẩm thực phẩm và y tế

Bằng qui trình sản xuất riêng đảm bảo an toàn và sức khỏe, Công ty đã đáp ứng sự tin tưởng của các khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm và thiết bị y tế.

Các sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm và vật tư y tế như núm vú bình sữa đều được sản xuất thông qua qui trình lựa chọn cẩn thận nguyên liệu đặc biệt, thiết kế và sản xuất trên dây chuyền sản xuất tin cậy của Công ty. Tất cả qui trình trên đều được hỗ trợ bằng kỹ thuật sản xuất xuất sắc và việc kiểm soát chất lượng toàn diện của riêng Công ty. Với hệ thống sản xuất độc đáo, Công ty có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất các sản phẩm có yêu cầu không chỉ về độ chính xác cao, tính năng mà cả tính an toàn và vệ sinh.
Phát huy các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và kỹ thuật cao đã được phát triển từ quá trình lịch sử lâu dài của công ty, công ty không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trong những năm gần đây, công ty đa dạng hóa sản phẩm từ việc phát triển sản phẩm ống tiêm y tế đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phát triển ngày một nhiều hơn các vật liệu chức năng cao có hoạt tính kháng khuẩn từ vi sinh vật ứng dụng trong các thiết bị vệ sinh.

Các sản phẩm chính

Núm vú bình sữa, bao bì vệ sinh, bao bì thực phẩm, phụ tùng cao su y tế, ống nhỏ giọt, núm vú ngậm, bóng cao su, vòng cao su, pit tông, bơm lợn, bóp cao su, van tự đóng v.v

▲ Page Top

 

© 2022 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.